Om Oss

Eiendomsmeglerskolen er en nettbasert e-læringsportal for etterutdanning i eiendomsmeglingsbransjen. Her vil det til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at eiendomsmeglere skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte etterutdanningspoengene i løpet av løpende to-års perioder.

Ved å bruke Eiendomsmeglerskolen tilfredsstiller eiendomsmeglerne og eiendomsmeglingsforetakene Finanstilsynets krav til etterutdanning og kontroll.

Tilbakemeldingene på løsningen er meget positive og Eiendomsmeglerskolen leverer stadig nye brukerrekorder.

Ved inngangen til 2022 sørger Eiendomsmeglerskolen for etterutdanningen av om lag 1/3 av landets eiendomsmeglere.

Selskapet ble  lansert i 2015, og har siden etablert seg som en ledende aktør innen lovpålagt etterutdanning av eiendomsmeglere.

Eiendom Norge Kompetanse AS driver Eiendomsmeglerskolen som fra og med januar 2019 i sin helhet eies av Eiendom Norge.

 

 

Eiendomsmeglerskolen består av 2 hoveddeler:

  1. Videobaserte kurs med egen spørsmål og svar sekvens.
    Alle kurs vi tilbyr splittes opp i mindre deler på +/- 5 minutter.På den måte kan brukerne ta deler av kurset når de venter på en visning, en annen del i en pause i papirarbeidet på kontoret, eller kanskje en del mens brukeren sitter på bussen på vei til jobben. Vår teknologiske plattform holder oversikt slik at alle delere av kurset blir tatt.
  2. Min side med eget kompetansearkiv.
    Her er faglig leder til en hver tid ha fullstendig oversikt over brukernes kurspoeng, all utdanning og etterutdanning, og ikke minst et rettighetsregister.Ved å bruke Eiendomsmeglerskolen så tilfredsstiller brukerne og eiendomsmeglerforetakene Finanstilsynets krav til etterutdanning og oversikt.

I Eiendomsmeglerskolen kan alle norske eiendomsmeglere etterutdannes når som helst og hvor som helst med digitale kurs godkjent som lovpålagt etterutdanning.

Portalen inneholder per dags dato totalt over 70 etterutdanningspoeng.

Etterutdanningskursene oppdateres jevnlig. I tillegg inneholder Eiendomsmeglerskolen et omfattende oppgjørskurs som tar fullmektiger det siste steget til meglere.

Teknologi og effektivitet går hånd i hånd, og med denne plattformen har Eiendom Norge lagt til rette for en kunnskapsintensiv bransje, samtidig som som våre brukere sparer tid og penger.

Eiendom Norge Kompetanse AS kommer til å fortsette å fokusere på at Eiendomsmeglerskolen sine kurs skal være av høy kvalitet. Vi kommer til å bruke det faglig svært kompetente nettverket rundt oss for å sikre kvalitet og aktualitet.

Har du spørsmål knyttet til faglig innhold i kursene våre så ta veldig gjerne kontakt med fagsjef (rektor) Hanne Nordskog-Inger: hni@eiendomnorge.no

 

Eiendomsmeglerskolen vil til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at du skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte poengene i løpet av en to-års periode.

Øk din faglige kompetanse og spar tid på etterutdanning - da får du mer tid til salg og markedføring!